Proclarius

Over Proclarius

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Proclarius has created 27 blog entries.

Gratis infosessies ‘Erven en schenken anno 2020’

De Nationale Veiligheidsraad heeft begin juni beslist dat evenementen met maximum 50 personen vanaf 1 juli opnieuw kunnen plaatsvinden, dit met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

De plaatsen zijn dus beperkt. Laat ons snel weten bij welke infoavond u wenst aan te sluiten!


Waar en wanneer?

  • Asse: donderdag 02/07/2020
  • Sint-Ulriks-Kapelle: […]
2020-06-04T12:25:38+01:0004.06.20|

Een geüpdatet pareltje van successieplanning: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft zich in een recent gepubliceerde beslissing (VB 19053 dd. 21.10.2019) uitgesproken over een verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen. Een pareltje van successieplanning biedt zich aan.

Verblijvingsbeding? Een woordje uitleg

Een klassiek verblijvingsbeding is een vaak voorkomende clausule in een huwelijkscontract van echtgenoten die gehuwd zijn met een wettelijk stelsel, […]

2020-03-10T12:15:54+01:0006.03.20|

Welke plannen heeft de Vlaamse regering met uw erfenis?

Tijdens de regeringsonderhandelingen voor de Vlaamse regering werd de erfbelasting een topic dat ruim aan bod kwam in de media. Een veelbesproken maatregel was dan ook de afschaffing van de erfbelasting voor de langstlevende partner of echtgeno(o)t(e). Maar deze maatregel is nergens meer terug te vinden in het regeerakkoord.

Hieronder geven we jullie een overzicht van […]

2019-11-20T21:00:28+01:0020.11.19|

Wijzigingen erfrecht: respecteert uw bestaand successieplan de gelijke behandeling van uw kinderen?

Zoals u wellicht weet, werd vorig jaar rond deze tijd de nieuwe erfwet van toepassing. Belangrijke vernieuwingen in het hervormde erfrecht zijn de wijziging van de manier waarop de fictieve massa wordt samengesteld en de waardering van gedane schenkingen bij het openvallen van de nalatenschap. De nieuwe regels zijn ook van toepassing op schenkingen die […]

2019-09-02T10:42:33+01:0002.09.19|

Overdracht familiale ondernemingen

Alle basics op een rijtje

Enkele jaren geleden veranderde de Vlaamse regering het regime inzake de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Hierbij werd de vrijstelling van successierechten omgezet in een vrijstelling van registratierechten. Dit om de Vlaamse ondernemer te stimuleren om reeds tijdens het leven te voorzien in een opvolger en zo de continuïteit van de […]

2017-06-26T10:53:34+01:0016.06.16|
Ga naar de bovenkant