Proclarius

About Proclarius

This author has not yet filled in any details.
So far Proclarius has created 26 blog entries.

Welke plannen heeft de Vlaamse regering met uw erfenis?

Tijdens de regeringsonderhandelingen voor de Vlaamse regering werd de erfbelasting een topic dat ruim aan bod kwam in de media. Een veelbesproken maatregel was dan ook de afschaffing van de erfbelasting voor de langstlevende partner of echtgeno(o)t(e). Maar deze maatregel is nergens meer terug te vinden in het regeerakkoord.

Hieronder geven we jullie een overzicht van […]

2019-11-20T21:00:28+01:00 20.11.19|

Wijzigingen erfrecht: respecteert uw bestaand successieplan de gelijke behandeling van uw kinderen?

Zoals u wellicht weet, werd vorig jaar rond deze tijd de nieuwe erfwet van toepassing. Belangrijke vernieuwingen in het hervormde erfrecht zijn de wijziging van de manier waarop de fictieve massa wordt samengesteld en de waardering van gedane schenkingen bij het openvallen van de nalatenschap. De nieuwe regels zijn ook van toepassing op schenkingen die […]

2019-09-02T10:42:33+01:00 02.09.19|

Overdracht familiale ondernemingen

Alle basics op een rijtje

Enkele jaren geleden veranderde de Vlaamse regering het regime inzake de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Hierbij werd de vrijstelling van successierechten omgezet in een vrijstelling van registratierechten. Dit om de Vlaamse ondernemer te stimuleren om reeds tijdens het leven te voorzien in een opvolger en zo de continuïteit van de […]

2017-06-26T10:53:34+01:00 16.06.16|

Waardering vruchtgebruik voortaan minder gunstig

De waardering van vruchtgebruik is steeds een moeilijk gegeven gebleken. Door de fiscus werd echter aanvaard dat de interestvoet van de OLOs gebruikt werd als actualisatievoet voor het berekenen van de waarde van het vruchtgebruik. Nu publiceerde de rulingcommissie recentelijk een nieuw standpunt waarin aangegeven wordt dat op heden de nettohuurwaarde als actualisatievoet gebruikt dient […]

2017-06-26T10:53:34+01:00 30.05.16|