De Tijd schreef op 24/09/2021 dat Vlabel eindelijk stopt met het onterecht dubbele belasting heffen op nalatenschappen van overleden ouders, maar klopt dit wel?*
En over welke nalatenschappen hebben we het hier?

Het gaat in se over nalatenschappen waarbij een gemeenschappelijke rekening betrokken is. Bij het overlijden van de eerste ouder wordt het geld op een gemeenschappelijke rekening technisch gezien in twee verdeeld. De ene helft behoort toe aan de langstlevende ouder, en de andere helft van de rekening valt in de nalatenschap. Het gedeelte dat in de nalatenschap valt, zal in blote eigendom toekomen aan de kinderen en de langstlevende ouder zal het vruchtgebruik hierover behouden. Over het gedeelte dat in de nalatenschap valt zal Vlabel erfbelasting heffen.

Tot hier is er geen probleem. Het probleem vormt zich echter wanneer na het overlijden van de eerste ouder en de afhandeling van de nalatenschap het geld op de gemeenschappelijke rekening gewoon blijft staan. Wanneer de langstlevende ouder dan komt te overlijden werd er opnieuw erfbelasting geheven op het gehele bedrag dat op de rekening staat waardoor er een dubbele belasting ontstaat want op de helft van de rekening werd reeds erfbelasting betaald.

Deze dubbele belasting komt zeer vaak voor omdat deze ongemerkt voorbijgaat, zeker naarmate er een langere periode tussen de twee overlijdens zit en ook wanneer de kinderen niet sterk betrokken zijn bij het afhandelen van de nalatenschap van de eerste overledene.

Ons inziens is deze dubbele belastingheffing niet uitsluitend aan VLABEL toe te schrijven. Ook de notarissen dienen hiervoor aandacht te hebben bij het afhandelen van het overlijden van de eerste echtgenoot en dienen hun cliënten op het gevaar van de dubbele belasting te wijzen.

Het is dan ook ten allen tijde aangeraden om bij een eerste overlijden de rekening op te splitsen zodat er een duidelijke historiek gecreëerd wordt die als bewijs kan dienen om aan te tonen welke bedragen reeds belast werden en zo de dubbele belasting te vermijden.

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

*Lees hier het artikel uit De Tijd van 24/09/2021.