Proclarius maakt er een erezaak van uw soms complexe financiële vragen om te zetten naar begrijpelijke oplossingen. Een goede communicatie is een absolute noodzaak. We praten met u en we luisteren naar u.

U werkt hard, maar loont al dat werken financieel nog optimaal?
Heeft u financiële twijfels? Is er bij u nog geen financiële doorlichting gebeurd?
Heeft u behoefte aan meer zekerheid, aan een ‘second opinion’, aan financiële duidelijkheid?


Stappenplan

  1. Luisteren en begrijpen: uw verhaal staat centraal
  2. Objectieve en onpartijdige studie van uw situatie
  3. Samen evalueren van concrete oplossingen
  4. Actieve begeleiding op korte, middellange en lange termijn
  5. Continue opvolging van uw dossier nadien


Bij dit stappenplan werkt Proclarius steeds nauw samen met uw boekhouder, advocaat of andere adviseurs.

We streven ernaar om samen met u een globaal vermogensplan op te stellen. Financiële gemoedsrust voor nu, voor morgen én voor later.