Een deel van uw nalatenschap toewijzen aan een goed doel werd over de jaren heen populairder dan ooit. Het aantal testamenten waarin een goed doel werd opgenomen stijgt jaarlijks. Maar zal deze stijging zich wel doorzetten nu de Vlaamse regering besliste om het duo-legaat af te schaffen met ingang van 1 juli 2021?

Vaak werd het goede doel begunstigd in een testament onder de vorm van een duo-legaat. Het duo-legaat is een techniek waarbij er meerdere begunstigden aangeduid worden in het testament zoals bijvoorbeeld een ver familielid of een vriend enerzijds en een goed doel anderzijds. Hierbij wordt er een bepaald deel van de nalatenschap toegewezen aan het goede doel onder de last om de erfbelasting van het ver familielid of vriend te betalen. Door toepassing van deze techniek kon het deel van de nalatenschap dat netto verkregen werd door de vriend of het verre familielid vergroot worden en daarnaast kreeg ook een goed doel extra werkingsmiddelen. Een win-win situatie voor iedereen, behalve voor de schatkist.

Het duo-legaat werd dan ook vaak gebruikt vanuit het oogpunt om het verre familielid of de vriend zo veel mogelijk na te laten met de toepassing van zo weinig mogelijk erfbelasting, en niet vanuit het zuivere oogpunt om een goed doel te steunen. Het is dan ook de bedoeling van de Vlaamse regering om het zuivere altruïstische element van de legaten aan goede doelen te herstellen door de afschaffing van het duo-legaat.

Door de tenlastenlegging binnen het duo-legaat te gaan belasten zal de schatkist geen nadeel van het duo-legaat meer ondervinden. Keerzijde van de medaille is evenwel dat dit in de praktijk vaak zal betekenen dat het goede doel meer zal moeten betalen dan dat het zou ontvangen waardoor deze het legaat zal verwerpen en uw testament dus geen uitwerking zal krijgen.

Om ervoor te zorgen dat het nalaten van werkingsmiddelen aan een goed doel toch aantrekkelijk blijft werd de erfbelasting op het verkrijgen van werkingsmiddelen uit een testament voor goede doelen naar 0% gebracht. Tevens werd er door middel van de invoering van de vriendenerfenis voor gezorgd dat er tot maximum € 15.000 aan een voordeliger tarief binnen de erfbelasting van 3% (in plaats van 25%) nagelaten kan worden aan een goede vriend of ver familielid.

Indien er op vandaag nog steeds een duo-legaat in uw testament opgenomen staat doet u er dus goed aan dit zo snel mogelijk aan te passen teneinde nadelige gevolgen te vermijden.

Contacteer ons gerust voor meer informatie.