Tijdens de regeringsonderhandelingen voor de Vlaamse regering werd de erfbelasting een topic dat ruim aan bod kwam in de media. Een veelbesproken maatregel was dan ook de afschaffing van de erfbelasting voor de langstlevende partner of echtgeno(o)t(e). Maar deze maatregel is nergens meer terug te vinden in het regeerakkoord.

Hieronder geven we jullie een overzicht van de vernieuwingen binnen het erfrecht die wel opgenomen werden in het regeerakkoord.

Afschaffing duolegaat

Via een duolegaat is het mogelijk om de belastingdruk voor een ver familielid te verminderen door een deel van uw erfenis toe te wijzen aan een goed doel. Hierbij werd dan bepaald dat het goede doel alle verschuldigde erfbelasting op zich moet nemen, ook deze op het deel van het familielid zodat dit familielid netto meer kon overhouden van de nalatenschap.

Dit duolegaat wordt nu afgeschaft door de nieuwe Vlaamse regering en zal vervangen worden door een tariefverlaging voor legaten aan een goed doel.

Op vandaag zijn de details van deze tariefverlaging die in de plaats van het duolegaat zal komen nog niet gekend.

‘Best friend’-legaat

Wanneer u uw erfenis, of een deel van uw erfenis, wil nalaten aan iemand die geen familielid is, zijn de tarieven zeer hoog. De nieuwe Vlaamse regering wil deze belastingdruk verminderen door het invoeren van een zogenaamd ‘best friend’-tarief. Deze goede vriend zal een bepaald deel van uw nalatenschap kunnen verkrijgen met toepassing van het voordeligere tarief in rechte lijn.

Vermoedelijk zal het bedrag dat u kan nalaten aan uw goede vriend beperkt worden, ook is het nog onduidelijk hoe de aanduiding van een goede vriend moet gebeuren en hoeveel goede vrienden u zal kunnen aanduiden.

Verlenging verdachte periode

Op vandaag kan u een bankgift of handgift doen aan uw kinderen zonder deze gift te laten registreren bij een notaris. Deze gift is vrij van schenkbelasting en, indien u niet komt te overlijden binnen de eerste drie jaar na de gift, zal er ook geen erfbelasting meer verschuldigd zijn op deze gift.

De nieuwe regering wil deze ‘verdachte periode’ na een schenking verlengen van 3 jaar naar 4 jaar. Op die manier hoopt de nieuwe Vlaamse regering meer erfbelasting te kunnen innen op de niet-geregistreerde schenkingen.

Hierbij is het nog afwachten wanneer deze verlenging in voege zal gaan, en op welke giften een langere verdachte periode van toepassing zal zijn.

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over de vernieuwingen binnen het erfrecht en de gevolgen voor uw specifieke situatie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.