De Vlaamse belastingadministratie doet het weer. Op 4 april 2016 publiceerde ze een nieuw standpunt betreffende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. In het verleden ontstond er reeds een hele heisa omtrent de gesplitste aankoop waarbij ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed kochten en hun kinderen met gekregen geld de blote eigendom van dit onroerend goed kochten. Nu trekt de Vlaamse belastingadministratie de lijn die ze hierin volgen verder door naar roerende goederen.

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik dient steeds voor een notaris te gebeuren. In de praktijk bestonden er dan ook 2 opties indien u als schenker het vruchtgebruik over het geschonken goed wou behouden:

  • Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Belgische notaris met betaling van 3% (of 7%) schenkbelasting. Bij een overlijden van de schenker is er later nooit nog erfbelasting verschuldigd.
  • Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris. Hierbij is er geen schenkbelasting verschuldigd maar wordt er wel voorzien in een ‘straftijd’ van drie jaar. Bij een overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de schenking is er toch nog erfbelasting op het geschonken vermogen verschuldigd.

In het nieuwe standpunt van VLABEL wordt er nu verondersteld dat bij een gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen er een bedekte bevoordeling heeft plaatsgevonden en dat er bijgevolg erfbelasting verschuldigd is bij het uitdoven van het vruchtgebruik na overlijden van de schenker. Het is evenwel mogelijk om deze bedekte bevoordeling te weerleggen en dit kan volgens dezelfde manieren als bij een gesplitste aankoop van onroerende goederen:

  • Aantonen dat er geen causaal verband bestaat tussen de gedane schenking en de gesplitste inschrijving, wat onmogelijk is bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik,
  • Of aantonen dat er schenkbelasting betaald werd op het geschonken vermogen.

VLABEL legt hier extra voorwaarden op die niet in het decreet opgenomen staan en leggen volgens ons gewoon de wet naast zich neer.

Tevens zal het standpunt ook van toepassing zijn op alle schenkingen gedaan vanaf 1 september 2013. Nog een extra factor die bijdraagt aan de groeiende rechtsonzekerheid.

Het is onnodig u erop attent te maken dat dit standpunt van VLABEL ongelofelijk veel stof doet opwaaien gezien het veelvuldig gebruik van deze planningstechniek. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit verhaal nog niet ten einde is en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.