Sinds kort werd de wetgeving omtrent successierechten en registratierechten opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit waardoor deze nu een andere naam krijgen: erfbelasting en registratiebelasting. Op zich verandert er niet danig veel aan de wetgeving betreffende de erfbelasting en de registratiebelasting. Wel bezorgde Vlaams Minister van Financiën Annemie Turtelboom nieuwe instructies omtrent fiscaal misbruik binnen de erfbelasting en de registratiebelasting aan haar medewerkers.

De fameuze witte lijst en zwarte lijst van fiscale handelingen klinkt u weliswaar nog vaag in de oren. In juli 2012 werd er reeds een eerste maal een witte en een zwarte lijst gepubliceerd betreffende handelingen die al dan niet verondersteld worden fiscaal misbruik te zijn. In april 2013 werd deze lijst terug aangepast. En dan zijn we nu toe aan een derde bijsturing van de zienswijze van de administratie op fiscaal misbruik.

Met deze nieuwe zienswijze van de administratie komt er ook meteen een einde aan de witte lijst van handelingen die nooit aanzien zouden worden als fiscaal misbruik. Enkel de zwarte lijst blijft overeind in de nieuwe instructies van de Minister van Financiën mits hier en daar enkele inhoudelijke wijzigingen zonder grote impact.

Door het schrappen van de witte lijst wordt de rechtsonzekerheid omtrent het subjectieve gegeven fiscaal misbruik nog meer in de hand gewerkt. Als u vandaag een successieplan wenst op te maken is het meer dan ooit belangrijk om na te gaan of er geen sprake is van fiscaal misbruik, zelfs bij de meeste banale handelingen. Personen die vandaag reeds een successieplanning opgemaakt hebben dienen zeker na te gaan of er inderdaad een motivatie aanwezig is die niet enkel bestaat uit het vermijden van erfbelastingen of registratiebelastingen.

Onze klanten waarvoor wij een successieplan opgesteld hebben mogen gerust zijn, wij volgen de wijzigende interpretaties binnen de fiscale administratie voor jullie op de voet op. Klanten voor wie deze gewijzigde interpretaties relevant zijn mogen van ons een telefoontje verwachten om hun successieplan in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen.