Sinds augustus zijn de regels veranderd voor de verdeling van internationale nalatenschappen. Dit kan ook van toepassing zijn op uw situatie. Hebt u een buitenverblijf of bankrekening in het buitenland? Of denkt u eraan naar een andere Europees land te verhuizen omwille van uw erfenisverdeling?

Zorg dan dat u zeker op de hoogte bent van de vernieuwde Europese Erfrechtverordening, die als doel heeft de regelgeving over internationale erfenissen in alle landen van de Europese Unie – behalve Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland – te uniformiseren. Dit betekent dat het vanaf nu altijd duidelijk is welk land bevoegd is voor de erfenisverdeling, terwijl vroeger elke lidstaat zijn eigen spelregels had. Let op: de fiscale regels blijven eigen aan elke lidstaat.

Wij leggen u de belangrijkste aandachtspunten voor.

De laatste woonplaats van de overledene is bepalend

Woont u als Belg bijvoorbeeld in Portugal, dan zal de Portugese administratie voortaan het recht van Portugal op uw nalatenschap toepassen. Vroeger bleef in dit geval het Belgische recht van toepassing. Bent u van plan te verhuizen, dan zou u het best goed nakijken wat voor mogelijkheden dit biedt voor uw nalatenschap.
Ondanks het feit dat de laatste woonplaats nu bepalend is, kunt u er via een expliciete vermelding in uw testament toch voor kiezen om het recht van uw nationaliteit in te laten roepen.
Een tweede uitzondering op deze regel geldt wanneer de overledene pas naar het buitenland was verhuisd en dus nog nauwere – aantoonbare – banden had met zijn land van afkomst dan met het land waar hij zich onlangs had gevestigd.

Wat is de invloed op de successieplanning?

Dankzij de nieuwe maatregelen zijn er nu nieuwe mogelijkheden binnen de successieplanning. Denk bijvoorbeeld aan het onterven van kinderen, wat binnen het Belgisch recht niet kan. Ook de regels van het vruchtgebruik verschillen per lidstaat, dus hier ontstaan eveneens nieuwe mogelijkheden.

Wat met de betaling van erfbelasting?

Zoals reeds vermeld behandelt de Europese Erfrechtverordening enkel de burgerlijke aspecten van het erfrecht. Op de belastingen die u op uw erfenis betaalt, de zogenaamde erfbelasting, heeft dit geen invloed. Elk land bepaalt zelf hoe de erfbelasting wordt geheven, hou hiermee dus zeker rekening bij het uitbouwen van uw internationale plannen.

Risico’s van de nieuwe maatregelen

Dankzij deze nieuwe regels ontstaan nieuwe mogelijkheden maar evengoed kunnen er ongewenste gevolgen ontstaan.
Stel dat u als Belg in het buitenland woont of een emigratie plant is het sinds kort nuttig om u te informeren naar de juiste keuze van het land waarin u uw erfrecht geregeld wil zien om zo het meest gunstige resultaat te bereiken.
Denk er ook aan dat erfrecht en huwelijksvermogensrecht onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De verordening regelt echter geen zaken die verband houden met het huwelijksvermogensstelsel. Daarom is het cruciaal dat het gekozen erfrecht heel goed afgestemd wordt op het huwelijksstelsel en de huwelijksvoorwaarden.

De Europese Erfrechtverklaring

De nieuwe Europese Erfrechtverordening zorgt ook voor een administratieve vereenvoudiging: de Europese Erfrechtverklaring. Dit is een document dat u als erfgenaam via de notaris kunt verkrijgen en waarmee u in elk Europees land uw hoedanigheid als erfgenaam kunt bewijzen. De erfgenamen van een persoon die een bankrekening heeft in Italië of Nederland kunnen op deze manier met één document aan het geld geraken, terwijl dit voordien een grote rompslomp betekende.

Zit u met vragen? Wenst u meer informatie over de regels van de nieuwe Europese Erfrechtverordening en de gevolgen voor uw specifieke situatie?

Neem dan zeker contact met ons op.