De waardering van vruchtgebruik is steeds een moeilijk gegeven gebleken. Door de fiscus werd echter aanvaard dat de interestvoet van de OLOs gebruikt werd als actualisatievoet voor het berekenen van de waarde van het vruchtgebruik. Nu publiceerde de rulingcommissie recentelijk een nieuw standpunt waarin aangegeven wordt dat op heden de nettohuurwaarde als actualisatievoet gebruikt dient te worden. Net nu de interestvoet van de OLOs laag staat, wat resulteert in een hogere waarde van het vruchtgebruik, wordt er beslist dat een hogere actualisatievoet op basis van de nettohuurwaarde gebruikt dient te worden. Toeval of niet, aan u om dat uit te maken…

Klik hier om het artikel op lexalert.be te lezen.