U wil uw vermogen na uw overlijden nalaten aan uw neef, maar uw neef zal hierop hoge successierechten moeten betalen. Maar wist u dat u door het duo-legaat de successierechten die uw neef zou moeten betalen kan verminderen en tevens een deel van uw vermogen kan nalaten aan het goede doel?

Het duo-legaat bestaat erin dat u in uw testament opneemt dat u een deel van uw vermogen nalaat aan een organisatie ter ondersteuning van en goed doel (bijvoorbeeld Eyes For The World vzw) en dat u een ander deel van uw vermogen nalaat uw neef met daarbij de verplichting voor het goede doel om ook de successierechten van het deel dat u aan uw neef nalaat te betalen.

Hierdoor zullen er enerzijds beduidend minder successierechten op uw vermogen betaald moeten worden waardoor uw neef een hoger netto-erfdeel verkrijgt en anderzijds steunt u ook een goed doel.

We tonen u dit even aan met een voorbeeld:

U bent ongehuwd, heeft geen kinderen en u heeft een vermogen van 500.000 euro.

 1. U gebruikt geen duo-legaat: u laat 500.000 euro na aan uw neef.
  Successierechten die uw neef zal moeten betalen: 305.000 euro.
  Netto verkregen vermogen: 195.000 euro.
 2. U gebruikt een duo-legaat: u laat 250.000 euro van uw vermogen na aan uw neef en u laat 250.000 na aan Eyes For The World vzw.
  Successierechten die uw neef zal moeten betalen: 0 euro.
  Successierechten die Eyes For The World vzw dient te betalen: 163.750 euro.
  Netto verkregen aandeel neef: 250.000 euro.
  Netto verkregen aandeel Eyes For The World vzw: 86.250 euro.

In het bovenstaande voorbeeld ziet u duidelijk dat de globale successiekost daalt als u voor een duo-legaat kiest. 
Dit komt door de verminderde successierechten die de vzw op haar deel dient te betalen. Zij betaalt namelijk slechts 8,5% successierechten op het deel dat ze verkrijgt. Op het deel dat uw neef krijgt zal de vzw echter nog steeds de hoge progressieve successierechten dienen te betalen. Maar bij een duo-legaat zullen de hoge progressieve successierechten slechts van toepassing zijn op een bedrag van 250.000,00 EUR in plaats van op een bedrag van 500.000,00 EUR.

Door de daling van de successiekost zien we tevens dat het vermogen dat overblijft na betaling van de successierechten stijgt waardoor uw neef een hoger netto-erfdeel krijgt terwijl daarbij het goede doel ook nog een deel van uw vermogen toekomt.

Door te kiezen voor een duo-legaat en uw vermogen na te laten aan een goed doel en aan uw neef, slaat u twee vliegen in één klap: u zorgt ervoor dat het netto-erfdeel van uw neef stijgt EN het goede doel wordt gesteund.