De Tijd becijferde het voordeel dat een hogere aftrekbare premie van het sociaal VAPZ met zich meebrengt. De Tijd gaat echter iets te kort door de bocht, appelen kunnen namelijk niet zomaar met peren vergeleken worden. Bij een sociaal VAPZ kan er inderdaad 15% meer premie gestort worden waarvan er 10% naar aanvullende sociale waarborgen dient te gaan. Dit zorgt dus inderdaad dat er een hoger pensioenkapitaal opgebouwd kan worden.

Daartegenover staat echter wel dat de verzekeringsmaatschappij autonoom en collectief kan bepalen welke solidariteitsprestaties aangeboden worden binnen het sociaal VAPZ. En hier knelt het schoentje, want vaak is het zo dat deze solidariteitsprestaties op zich niet voldoende zijn om uw geheel persoonlijke sociaal risico af te dekken en daarnaast zijn deze prestaties duurder in vergelijking met afzonderlijk afgesloten aanvullende waarborgen bij een gewoon VAPZ.

Het is dan ook goedkoper en beter om een gewoon VAPZ af te sluiten en hierin een aanvullende dekking op te nemen die wel op uw noden afgestemd is.

Eerste voorbeeld: Als mannelijke ondernemer heeft u immers geen nood aan een premievrijstelling bij moederschapsrust die bijna standaard opgenomen zit in veel sociale VAPZ contracten. Wel heeft u misschien liever een hogere overlijdensdekking of een uitkering bij overlijden.

Tweede voorbeeld:
 Bij een sociaal VAPZ geldt een wachttijd van 12 maanden, misschien bent u gebaat bij een kortere wachttijd of een – goedkopere – langere wachttijd. In het voordeel van een sociaal VAPZ dienen we volledigheidshalve toe te voegen dat u geen medische acceptatie dient te ‘ondergaan’ in tegenstelling tot de aanvullende dekkingen bij een gewoon VAPZ. Dit kan voordelig zijn voor oudere aangeslotenen of zij met een medisch verleden.

Klik hier voor het artikel uit De Tijd – 10/02/2016.