Het was de laatste jaren een huzarenstukje om uw successieplanning up-to-date te houden, en vooral om te voldoen aan de steeds wijzigende standpunten van VLABEL die steeds retroactief van toepassing waren.

Nu heeft VLABEL het licht gezien. Administrateur-generaal David Van Herreweghe liet weten dat nieuwe standpunten enkel nog zullen gelden op nieuwe planningen en dat er bij het publiceren van nieuwe standpunten steeds een redelijke overgangstermijn voorzien zal worden.

Hierbij probeert VLABEL om de rechtszekerheid voor de erfgenamen te verhogen. De laatste jaren was het voor de erfgenamen immers steeds hopen dat het successieplan van de erflater in lijn was met de laatste standpunten van VLABEL.

Dezer dagen is VLABEL dus druk bezig. Naast het verduidelijken van de ingangstermijn van standpunten verwachten we binnenkort ook nog nieuws over het standpunt van VLABEL op vlak van de burgerlijke maatschap.
We houden u zeker op de hoogte.