In elk stadium van het leven worden we geconfronteerd met het nemen van belangrijke beslissingen. Maar wat als u deze beslissingen plots niet meer zelf kunt nemen? Wie neemt dan de beslissingen voor u? Wilt u wel dat dié persoon de beslissingen neemt? Zou die persoon wel dezelfde beslissingen nemen als u? Om deze vragen op te lossen kunt u een zorgvolmacht opmaken.

Wat is de zorgvolmacht eigenlijk?
Kort samengevat: de toekenning aan één of meerdere personen van het beheer van uw vermogen wanneer u wilsonbekwaam wordt. Deze wilsonbekwaamheid kan tijdelijk zijn wanneer u bijvoorbeeld na een ongeval een periode in coma ligt, of deze kan blijvend zijn wanneer u bijvoorbeeld aan dementie lijdt.

Met de zorgvolmacht kunt u zeer ver gaan. Hierdoor fungeert de zorgvolmacht eigenlijk als een soort testament wanneer u wilsonbekwaam wordt. U kunt al uw wensen en richtlijnen opnemen in de zorgvolmacht zodat hiermee evenredig gehandeld kan worden door de persoon of personen die u bezwaard heeft met het beheer van uw vermogen. Het is ook aangewezen de zorgvolmacht reeds vandaag op te maken. U kunt dan aangeven wanneer u als wilsonbekwaam aangeduid kan worden en wanneer de zorgvolmacht bijgevolg in werking treedt. In de praktijk gebeurt dit meestal als 2 of 3 medische verslagen van verschillende geneesheren aangeven dat u niet meer wilsbekwaam bent.

U kunt ook een controlemechanisme inbouwen in uw zorgvolmacht. Hierbij stelt u een vertrouwenspersoon aan die de personen die uw vermogen beheren kan controleren. Op die manier worden uw belangen nog eens extra behartigd.

Voor het opmaken van een zorgvolmacht hoeft u in principe niet naar een notaris. U kunt zelf een document opmaken en dit laten registreren in het Centraal Register Van Lastgevingsovereenkomsten. Het is evenwel aangewezen om toch een notariële zorgvolmacht op te maken teneinde een complete zorgvolmacht te bekomen. Om bepaalde handelingen te kunnen stellen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een onroerend goed, is een notariële lastgeving namelijk vereist.

Lig niet onnodig wakker en contacteer ons om u te begeleiden bij het opmaken van uw zorgvolmacht.