Vanaf 1 mei 2019 is de vernieuwde vennootschapswetgeving van toepassing. Deze vennootschapswetgeving heeft een grote impact op een geliefde techniek voor successieplanning: de maatschap.


De techniek van de maatschap

U wil uw beleggingsportefeuille veilig stellen van erfbelasting door deze door te geven aan de volgende generatie. Maar u zou toch graag de inkomsten uit deze portefeuille nog zelf ontvangen en tevens wil u zelf nog kunnen beslissen over de beleggingen binnen deze portefeuille.

Klassiek werd hiervoor veelal een maatschap opgericht waarbij de kinderen de blote eigendom aanhouden en de ouders het vruchtgebruik. Hierdoor zullen de inkomsten die binnen de maatschap gegenereerd worden toch nog toekomen aan de ouders. Later, bij het overlijden van de ouders zal het vruchtgebruik toekomen aan de kinderen en zullen ze zo de volle eigendom over het vermogen vrij van erfbelasting bekomen.

Het behoud van de controle over de beleggingsportefeuille vinden we terug in het organiseren van het zaakvoerderschap binnen de maatschap. Door de ouders aan te stellen als zaakvoerder kunnen ze nog grotendeels zelf bepalen hoe de beleggingsportefeuille beheerd moet worden.


Impact van de hervormde wetgeving op de maatschap

Het hervormde vennootschapsrecht zorgt voor een aantal nieuwe verplichtingen voor maatschappen.

Een eerste nieuwe verplichting voor de maatschap is het voeren van een boekhouding. Tot voor kort waren er geen boekhoudkundige verplichtingen voor de maatschap. Maar nu dient elke maatschap een boekhouding te voeren. In de praktijk zal dit slechts een kleine invloed hebben omdat bij de meeste maatschappen sowieso al een eenvoudige boekhouding bijgehouden werd teneinde de goede werking van de maatschap te garanderen.

Een tweede nieuwe verplichting is de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen. Hierdoor wordt de benaming van de maatschap en zijn oprichters publieke kennis. Veel maatschappen werden opgericht met de familienaam als benaming voor de maatschap. Teneinde toch nog enige discretie te bewaren is het dan ook het overwegen waard om de naam van de maatschap te wijzigen in deze gevallen.

Een derde en misschien wel de meest ingrijpende nieuwe verplichting is de inschrijving in het UBO-register. In dit register dient de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van de maatschap opgenomen te worden. In principe kan iedereen die de naam van uw maatschap kent opvragen wie de uiteindelijke begunstigden van uw maatschap zijn.


Struikelpunten hervormde wetgeving

Ons inziens is de verplichte registratie van de maatschap in de kruispuntbank en het inschrijven van de begunstigden in het UBO-register slechts een begin. Het is namelijk het ideale startpunt om eventueel later toch over te gaan tot het verplicht kenbaar maken van de inhoud van de maatschap.


Alternatief voor de maatschap

Een alternatief voor de successieplanning van een beleggingsportefeuille waaraan minder administratieve verplichtingen gekoppeld zijn, is de levensverzekering. Hierbij kan de beleggingsportefeuille gestructureerd worden als een levensverzekering waarbij door middel van een doordachte keuze op het vlak van verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde erfbelasting bespaard kan worden terwijl er toch nog in grote mate controlebehoud als inkomstenbehoud bekomen kan worden.

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over de impact van de nieuwe wetgeving op uw maatschap en de gevolgen voor uw specifieke situatie?
Neem dan vrijblijvendĀ contact met ons op.