2017 was een bewogen jaar:

  • Vlabel kwam met een aantal belangrijke verduidelijkingen. Denk hierbij o.a. aan de beslissing over de belastbaarheid van de uitkering van een levensverzekering.
  • De regering bereikte eindelijk een akkoord over de intussen reeds langverwachte hervorming binnen de erfbelasting.

In 2018 zal deze trend van verandering zich voortzetten.

Hieronder lijsten we voor u op wat we kunnen verwachten in het nieuwe jaar.

> Erfrecht

In 2017 werd de hervorming van het erfrecht eindelijk concreet met enkele nieuw gestemde regels. Men creëerde meer vrijheid door het reservatair deel te verkleinen. Ook ontstonden er meer mogelijkheden voor o.a. nieuw samengestelde gezinnen. 
Deze nieuwe regels worden van toepassing op 1 september 2018. De wettelijke lijnen zijn duidelijk, maar het nieuwe jaar zal zeker en vast klaarheid brengen over de praktische uitwerking van de nieuwe regels.

> Erfbelasting

Door de hervormingen in het erfrecht dringen zich ook een aantal wijzigingen op binnen de erfbelasting. Dit om ervoor te zorgen dat de nieuw gecreëerde mogelijkheden binnen het wettelijke kader niet fiscaal afgestraft worden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een erfenissprong ten voordele van de kleinkinderen. De onduidelijkheid die hier nu nog over heerst, zal in de eerste helft van 2018 worden opgeklaard.

> Huwelijksvermogensrecht

Naast de hervorming van het erfrecht keurde de ministerraad begin deze maand ook een hervorming binnen het huwelijksvermogensrecht goed. Deze hervorming moet o.a. zorgen voor meer solidariteit tussen de echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen en voor een verduidelijking in het onderscheid tussen eigen vermogen van de echtgenoten en gemeenschappelijk vermogen. De bedoeling is dat het nieuwe huwelijksvermogensrecht tegelijk met de nieuwe erfrechtregels in werking zal treden.

> Vennootschapsrecht

Ook binnen het vennootschapsrecht zijn ingrijpende veranderingen op til. Deze wijzigingen zullen ongetwijfeld ook invloed hebben op de familiale planning. We denken bijvoorbeeld aan de geplande afschaffing van het maatschappelijke kapitaal in de BVBA. Dit zal ervoor zorgen dat u andere parameters zult moeten gebruiken voor de bepaling van de toepasbaarheid van het gunstregime voor familiale vennootschappen.

> Verzekeringen

Vanaf 1 januari 2018 kunt u op twee manieren storten binnen een contract pensioensparen. Ofwel stort u € 960 binnen uw contract en geniet u van een belastingvoordeel van 30% (+ gemeentebelasting). Ofwel stort u € 1.230 en geniet u van een belastingvoordeel van 25% (+gemeentebelasting). Technisch gezien kunt u ook een bedrag storten dat tussen deze twee grensbedragen ligt, maar dan krijgt u slechts een aftrek van 25% en heeft u in absolute getallen een belastingvoordeel dat lager zal liggen dan wanneer u € 960 zou storten.

Daarnaast wordt in 2018 ook een nieuwe mogelijkheid tot pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap gelanceerd. De zelfstandigen zonder vennootschap zullen een aanvullend pensioenkapitaal kunnen opbouwen binnen de grenzen van de 80%-regel zoals de zelfstandigen met een vennootschap dit nu al kunnen binnen een individuele pensioentoezegging.

Zit u met vragen? Wenst u meer informatie over de nieuwe maatregelen en de gevolgen voor uw specifieke situatie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.