Zoals u hieronder kunt lezen in het artikel van De Tijd heeft Vlabel de wereld van de successieplanning weer even doen stilstaan. De recent veelgebruikte techniek van schenken onder last van lijfrente met daaraan een maatschap gekoppeld lijkt op het eerste zicht niet meer toepasbaar te zijn door de meest recente ruling van VLABEL.

Bij doornemen van de ruling concluderen we inderdaad dat VLABEL opnieuw de wet toepast zoals ze in haar voordeel speelt en dat ze de techniek van het schenken van deelbewijzen van een maatschap -die reeds 2 decennia vaak gebruikt wordt- compleet onderuit haalt. Tevens vergeten ze bij de schenking onder last van lijfrente dat het vermogen waarop de schenking slaat ook nog een jaarlijks inkomen genereert waardoor het compleet uithollen van de schenking door de lijfrente niet zo snel van toepassing zal zijn. En dit allemaal door toepassing van wetteksten die deze uitkomst helemaal niet tot doel hadden.

Als u het aan ons vraagt dient niet iedereen die in het verleden een maatschap heeft opgericht en zijn deelbewijzen heeft geschonken wakker te liggen. VLABEL sust zelf trouwens de gemoederen door te zeggen dat dit een zeer specifieke case is, wat ons inziens ook zo is.

Maar toch komt in ons achterhoofd op of het niet eerder aan de orde is om een antirechtsmisbruikbepaling voor VLABEL in het leven te roepen gezien de beslissingen die de laatste tijd genomen worden op het hoofdkwartier van de Vlaamse Belastingdienst.

Heeft u reeds een planning uitgewerkt door middel van een maatschap en maakt u zich hier zorgen over? Of overweegt u een successieplan uit te werken maar bent u onzeker over de te bewandelen weg?
Contacteer ons dan voor meer informatie op uw maat.

Klik hier om het artikel in De Tijd te lezen.