De wetgever probeert wilsonbekwame mensen te beschermen tegen hun eigen handelen. Sinds 1 september 2014 bestaat er voor de bescherming van vermogensrechtelijke belangen een alternatief op de gerechtelijke bescherming. Dit alternatief laat toe dat de bescherming van de wilsonbekwame persoon via een buitengerechtelijke weg gebeurt, via de zogenaamde zorgvolmacht.

De zorgvolmacht laat iedere wilsbekwame persoon toe om zelf instructies te geven over het beheer van zijn vermogen, voor het geval hij of zij hier op een dag niet meer toe in staat zou zijn.

In de brochure ‘De zorgvolmacht: vandaag beslissen voor als het morgen niet meer lukt’ licht de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat de verschillende aspecten van de zorgvol­macht toe. Ook bespreekt men de gerechtelijke beschermingstechnieken die in dit kader mogelijk zijn.

Doorblader of download hier uw digitale exemplaar van de brochure (pdf).

Uitgever: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat – Verantwoordelijke uitgever: C. Van Belle