De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Vanaf juli 2021 verandert de erfbelasting voor goede doelen. Er is ook werk gemaakt van de zogenaamde vriendenerfenis.

Binnenkort wordt het dus voordeliger om rechtstreeks na te laten aan een goed doel of een goede vriend. Ingewikkeld rekenwerk is dan niet langer nodig. 

Wat zal er veranderen?

  • Goede doelen betalen geen erfbelasting meer, terwijl dat tarief vroeger op 8,5% lag.
  • Vrienden en tweedelijnsfamilie betalen op de eerste 15.000 euro van uw erfenis in totaal slechts 3% belastingen, in plaats van de 30% tot 55% voordien.

Wat met het duolegaat?

Vroeger kon u via het duolegaat een erfenis nalaten aan een vriend of familielid, in combinatie met een legaat aan een (erkend) goed doel. Het goed doel betaalde dan de erfbelasting verschuldigd door beide partijen, aan een goedkoper tarief. Netto bleef er dan meer over voor de vriend of familielid én het goed doel.

Uw erfgenamen kregen op deze manier dus meer van de voorziene erfenis dan in het geval dat ze voor hetzelfde bedrag enig erfgenaam zouden zijn, zonder goed doel. Het duolegaat werd vaak gebruikt als fiscale opportuniteit en dat wil de regering nu graag veranderen.

Daarnaast worden ook de belastingen op schenkingen naar goede doelen afgeschaft. Voordien was dit 5,5%.

Deze nieuwe regels gelden voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Het duolegaat zelf blijft wel bestaan maar zal geen voordeel meer geven voor vrienden of tweedelijnsfamilie die erft.

De uitwerking van een duolegaat zal er dus anders uitzien. Daarom raden we u aan uw huidig testament opnieuw onder de loep te nemen en eventueel aan te passen!

Contacteer ons gerust voor meer informatie.