Vermogensplanning : spreid uw vermogen op een duidelijke manier

Vermogensplanning heeft sinds enkele jaren een heel andere dimensie gekregen : het vertrouwen in de banken is fel verminderd, men is veel kritischer geworden tegenover hun beleggingen en men wil meestal niet meer afhankelijk zijn van 1 bank. Misschien stelt u zichzelf ook wel volgende vragen:

  • Hoeveel kosten betaal ik eigenlijk bij mijn huidige bankiers ?
  • Voldoet mijn huidige beleggingsportefeuille wel aan mijn risicoprofiel ?
  • Hoe vermijd ik belastingen op mijn opgebouwd vermogen ?
  • Wanneer is een vastgoedinvestering een veilig alternatief voor mijn spaarboek ?
  • Koop ik dat onroerend goed dan best via de vennootschap of privé ? is kopen via de vruchtgebruikconstructie nog mogelijk ?
  • Wanneer kan ik zeggen dat ik financieel onafhankelijk ben ?

Zelfs als u nog niet actief aan vermogensplanning doet, hebt u misschien zelf een aantal partijen op het oog. Door ons kan een analyse gemaakt worden van de voorstellen/offertes van die verschillende partijen.

Als u overweegt te gaan beleggen, maar nog onvoldoende zicht hebt  in de risico’s en valkuilen op dit terrein,  kunnen wij u uitgebreid informeren over de mogelijkheden op beleggingsgebied en de diverse aanbieders. In het kader van uw vastgoedbeleggingen is de begeleiding bij uw fiscale keuzes minstens even belangrijk dan de keuze van het vastgoedproject zelf.

Successieplanning : kleed je nooit helemaal uit voor het slapen gaan

Samengevat komt successieplanning neer op de volgende 3 zaken :

  •  Zorg ervoor dat uw nabestaanden weinig successierechten betalen
  •  Bepaal zelf op voorhand wie wat krijgt na een overlijden
  • Blijf baas over uw vermogen zolang u leeft

U vraagt zich misschien af wat de mogelijkheden zijn om je successie te regelen. Maar hebt u er ook al bij stilgestaan dat successieplanning veel verder gaat dan louter “schenken” en “goedkoop overdragen naar een volgende generatie”? U weet dat we in ons land enorm hoge successierechten moeten betalen na het overlijden van een van uw dierbaren, dat is geen nieuws.

Maar de hoge successierechten zijn slechts het topje van de ijsberg in de ganse problematiek. Wist u dat u na een overlijden vaak niet meer alleen en autonoom beslissingen kan nemen ? Beseft u wel dat u geen baas meer bent over het opgebouwde vermogen ? U verliest een groot deel van de controle en dat is nog een veel groter probleem dan de hoge belastingen na een overlijden.

Begin daarom op tijd aan uw persoonlijk successieplan en laat u vooral goed adviseren en professioneel begeleiden in deze materie. U kan nu immers al zoveel voorzien zodat u en uw gezin later verlost zijn van de “successie-miserie” na een eerste overlijden.